Wskaźniki giełdowe

Ocena sytuacji na giełdzie wymaga podstawowej wiedzy o miernikach, wyrażających tempo i wielkość zmian zachodzących na rynku. Zajęcie odpowiedniej pozycji na giełdzie wymaga ustalenia aktualnego trendu w interesującym nas sektorze.

Ceduła

Po każdej zakończonej sesji giełdowej, czyli ostatecznym rozliczeniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu danego dnia, jest publikowana tzw. ceduła, specjalistyczny wykaz oficjalnych informacji o kursach papierów wartościowych oraz obrotach nimi na rynku. Głównym zadaniem tego wykazu jest dostarczanie informacji inwestorom, które są pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz określaniu atrakcyjności analizowanego waloru.

Wskaźniki

Wskaźnik cena/zysk (C/Z)

Wskaźnik ten przedstawia stosunek ceny pojedynczej akcji do zysku na nią przypadającego, który przedsiębiorstwo uzyskało w ostatnim roku. Dla przykładu, jeżeli cena akcji spółki ma wartość 50 zł, a spółka wypracowała 10 zł zysku na jedną akcję, wówczas C/Z będzie miał wartość 5. Bardzo często wskaźnik C/Z interpretuje się jako cenę, którą należy zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. W tym przypadku jest to 5 zł. Najważniejsze jest zrozumienie, że zbyt wysoka wartość tego wskaźnika oznacza zawyżoną cenę akcji.

Wskaźnik cena/wartość księgowa (C/Wk)

Wskaźnik C/Wk informuje o stosunku wartości rynkowej spółki (cena akcji na giełdzie) do wartości księgowej przedsiębiorstwa wynikającej z wartości jego majątku. C/Wk przedstawia, ile trzeba zapłacić za 1 zł majątku spółki. Dla przykładu, jeżeli C/Wk przyjmuje wartość 1,2, wówczas za każdą złotówkę majątku należy zapłacić 1 zł 20 gr. Niskie C/Wk jest atrakcyjne, ale może również świadczyć o kłopotach finansowych spółki. Wysokie C/Wk może być zapowiedzią przyszłościowego rozwoju firmy.

Indeksy giełdowe

Indeksy powstały w celu ułatwienia odczytu zmian na rynku i przedstawiają grupowe wahania cen akcji spółek notowanych na giełdzie. Związane są z określonym portfelem akcji lub sektorem, co umożliwia porównanie rentowności własnych inwestycji z grupą spółek we wzorcowym indeksie.

Wyróżniamy indeksy dochodowe i cenowe. Obliczając indeksy dochodowe uwzględnia się zmianę cen spółek wchodzących w skład indeksu z uwzględnieniem dochodów z prawa poboru i dywidend wynikających z posiadania akcji. Natomiast w indeksach cenowych uwzględnia się jedynie zmiany cen instrumentów wchodzących w skład.

Indeksy dochodowe

WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, ustalany jest na podstawie wszystkich spółek spełniających kryteria co do wartości i ilości akcji będących w obrocie. Indeks WIG obejmuje zmienną liczbę spółek, a skład podlega weryfikacji na zakończenie każdego kwartału. Warto podkreślić, że wpływ jednej spółki nie może przekroczyć 10%, udział sektora gospodarki (np. budownictwo) nie może być większe niż 30%. Przyjęło się, że zmiany WIGa obrazują główną tendencję na warszawskim rynku.

Indeksy cenowe

WIG20 jest jednym z najpopularniejszych indeksów zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych inwestorów. W jego skład wchodzi dwadzieścia największych firm notowanych na giełdzie, który poddawany jest weryfikacji co kwartał. WIG20 w bardzo dobry sposób odzwierciedla zachowania akcji dużych spółek na GPW, uważanych za najmniej ryzykowne.

Indeks mWIG40 jest skonstruowany bardzo podobnie do poprzedniego, z tym, że uwzględnia czterdzieści średnich spółek giełdowych. Charakteryzuje się większą zmiennością niż WIG20, co sprawa, że inwestowanie w mniejsze spółki wiąże się z większym ryzykiem.

Indeks sWIG80 opiera się o notowania 80 małych spółek, które nie zakwalifikowały się do WIG20 i mWIG40. Nazywany jest indeksem spółek o niskim kapitale z dużą zmiennością cen akcji.

Oczywiście to nie są wszystkie indeksy dostępne na polskiej giełdzie. Istnieją również sektorowe indeksy np. WIG-Banki, czy WIG-Energia.

Giełdy na całym świecie ustalają własne indeksy. W każdym kraju rynek ma swój wskaźnik uznawany jako główny. W USA jest to Dow Jones Industrial na Wall Street w Nowym Jorku, w Niemczech – DAX we Frankfurcie, w Wielkiej Brytanii – FTSE 100 w Londynie, we Francji – CAC40 w Paryżu.

Inwestycyjnyporadnik.pl – zawsze w prosty sposób po świecie finansów!

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *