System notowań na warszawskiej GPW

Na warszawskiej giełdzie istnieją dwa systemy notowań: system notowań jednolitych i ciągłych. Różnią się one od siebie przebiegiem notowań, a o tym, do którego zostanie przypisany instrument finansowy, decyduje naturalnie Zarząd Giełdy w zależności od płynności instrumentu.
Przyjrzyjmy się temu pierwszemu systemowi.

System notowań jednolitych

Transakcje w tym systemie dokonywane są dwa razy w ciągu dnia, nazywane są fixingami, podsumowaniem wcześniejszej fazy sesji (fixing definiowany jest również jako wyznaczenie ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań). Spójrz na poniższy rysunek.

Od godziny 8:00 do 11:00 trwa czas przyjmowania zleceń, w którym nie zawierane są żadne transakcje. Dochodzi do nich po ustaleniu kursu w momencie fixingu o 11:00. Kurs ustalany jest na podstawie wcześniejszych stawek zaproponowanych we wcześniejszych zleceniach, w taki sposób, żeby doszło do jak największej ilości transakcji. Jest to bardzo zawiły proces, do którego wykorzystuje się system komputerowy. Ważne są dwie zasady: pierwszeństwo mają oferty atrakcyjniejsze dla strony przeciwnej (wyższe w przypadku kupna i niższe w przypadku sprzedaży) oraz oferty złożone wcześniej są realizowane przed późniejszymi.

Po fixingu następuje 30-minutowa dogrywka, podczas której inwestorzy mogą składać dodatkowe zlecenia kupna lub sprzedaży, ale tylko po kursie wcześniej ustalonym.

Po 11:30 cały proces się powtarza, natomiast o godzinie 17:05 kończy się obrót w systemie jednolitym na GPW

System notowań ciągłych

Notowania w systemie ciągłym są znacznie łatwiejsze w zrozumieniu oraz bardziej spopularyzowane na giełdzie, ponieważ większość instrumentów finansowych na warszawskim parkiecie oparte są na tym systemie.

Faza przed otwarciem trwa od godziny 8:00 do 9:00, a kończy się ustaleniem ceny instrumentu finansowego na otwarciu. Następnie trwają notowania ciągłe, na których inwestorzy mogą zawierać transakcje kupna oraz sprzedaży po ustalonym w danym momencie kursie. O godzinie 16:50 zaczyna się 10-minutowa faza przed zamknięciem, na której możliwe jest jedynie składanie zleceń, w celu ustalenia kursu na zamknięciu. Od 17:00 inwestorzy mają 5 minut na ewentualną dogrywkę.

W powyższy sposób notowane na giełdzie są klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje), nieco inaczej wygląda to w przypadku instrumentów pochodnych.

System notowań instrumentów pochodnych

W przypadku instrumentów pochodnych przebieg systemu notowań jest zbliżony, do ciągłego. Jedyna różnica to wcześniejsze otwarcie o 30 minut.

Jak już pewnie zauważyłeś, wartość kursu na GPW nie bierze się znikąd. Znaczący wpływ na cenę mają właśnie inwestorzy – zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni czy zagraniczni. Mechanizm giełdowy musi trzymać się określonego planu.

W kolejnym wpisie, który pojawi się w przeciągu kolejnych kilku dni, będę chciał poruszyć temat związany z różnorodnością zleceń jakie są dostępne na GPW.

Życzę udanych inwestycji oraz zapraszam do lektury i komentowania.

Inwestycyjnyporadnik.pl – zawsze w prosty sposób po świecie finansów.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *