Dekalog praw inwestora

Inwestor, współpracujący z osobami reprezentującymi instytucje i przedsiębiorstwa na rynku finansowym, powinien być świadomy praw, z których może skorzystać. Te prawa zostały sformułowane w dokumencie, który nazwano „Dekalogiem praw inwestora”.

Dekalog ten został opracowany przez CFA Institute – światowa organizacja, z siedzibą w USA, której głównym celem jest wyznaczanie kierunków rozwoju dla profesjonalistów w dziedzinie finansów na całym świecie, poprzez ustalanie najwyższych standardów w zakresie etyki, edukacji i kwalifikacji zawodowych. Prawa ujęte w dekalogu odzwierciedlają fundamentalne zasady etyki, które mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia zaufania wobec osób pełniących funkcje w doradztwie finansowym, bankowości, zarządzaniu inwestycjami, ubezpieczeniach oraz obrocie nieruchomościami.

Zobacz też: Podstawowe błędy inwestorów.

Dekalog Praw Inwestora

Do czego mam prawo, korzystając z usług finansowych świadczonych przez osoby i instytucje?

  1. Mam prawo do uczciwych, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa.
  2. Mam prawo do niezależnej i obiektywnej porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku.
  3. Mam prawo do stawiania moich interesów finansowych przed interesami tych osób i instytucji.
  4. Mam prawo do uczciwego traktowania w porównaniu z innymi klientami.
  5. Mam prawo do ujawnienia mi wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług.
  6. Mam prawo do zrozumienia przez doradcę moich okoliczności, tak, aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz odnoszące się do moich celów i uwarunkowań finansowych.
  7. Mam prawo do jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas komunikacji, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przekazanie informacji.
  8. Mam prawo do uzyskania wyjaśnień dotyczących wszystkich ponoszonych przeze mnie opłat i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwie i rozsądnie uzasadnione.
  9. Mam prawo do poufności moich informacji.
  10. Mam prawo do stosownej i pełnej dokumentacji pracy wykonanej w moim imieniu.

Zobacz też: Akademia inwestowania Orlen.

Dekalog praw inwestora może być traktowany jako środek pomocny w uzyskaniu jak najlepszej jakości usług na rynku finansowym. Prawa te w połączeniu z sumienną edukacją finansową inwestora pozwolą na uniknięcie strat wynikających ze złych decyzji inwestycyjnych.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *