Forex dla bardzo początkujących

Forex, najprościej ujmując, jest to światowy rynek wymiany walut. Tak jak rynek pieniężny oraz rynek kapitałowy, forex należy do grupy segmentów rynku finansowego – abstrakcyjnego miejsca, w którym osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe zawierają transakcję instrumentami finansowymi.

Zanim szczegółowo scharakteryzuję rynek walutowy oraz zagrożenia z nim związane, chciałbym ogólnikowo opisać pojęcie głównego instrumentu finansowego na Forexie – waluty.

Definicja waluty

Waluta jest to jednostka monetarna, używana w danym kraju i będąca podstawą jego systemu pieniężnego. W transakcjach na Forexie najczęściej używa się ośmiu walut, które zapewniają najlepszą płynność podczas transakcji:

 • Dolar amerykański USD;
 • Euro EUR;
 • Jen japoński JPY;
 • Funt brytyjski GBP;
 • Dolar australijski AUD;
 • Frank szwajcarski CHF;
 • Dolar kanadyjski CAD;
 • Dolar hongkoński HKD.

Jest wiele czynników wpływających na pozycję danej waluty, a najbardziej wywierające wpływ na zaufanie do waluty są:

 • Wielkość danej gospodarki np. udział w światowych obrotach handlowych, udział w światowym PKB;
 • Rozwinięty system finansowy;
 • Demokratyczne instytucje państwa;
 • Stabilność polityczna;
 • Udział waluty w rezerwach walutowych innych państw.

W przypadku spadku zaufania do własnej waluty, rośnie zaufanie do waluty obcego państwa. Zjawisko to nazywane jest dolaryzacją. Taki przypadek wystąpił również w Polsce w ustroju gospodarki nakazowej do 1989 roku, gdzie niestabilna sytuacja polityczna oraz ekonomiczna wpłynęły negatywnie na zaufanie do polskiej waluty. Na szczęście sytuacja się poprawiła po wprowadzonych zmianach, a po 1990 roku złoty powoli odzyskiwał zaufanie społeczeństwa.

Forex

Rynek walutowy różni się od pozostałych ryków finansowych. Najbardziej zauważalny jest fakt, iż ten segment jest największy pod względem płynności oraz obrotów, które dziennie sięgają, jak podaje Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), średnio 5 bilionów dolarów amerykańskich.

Warto również zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane z handlem walutowym. Forex jest rynkiem podwyższonego ryzyka. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), zdecydowana większość (80%) uczestników rynku walutowego, traci całkowicie zainwestowane pieniądze. Głównym powodem jest brak doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy wśród inwestujących.

Rynek walutowy ma charakter pozagiełdowy, tzn. nie posiada centralnego ośrodka. Transakcje walutowe zawierane są na platformach transakcyjnych.

Sporym udogodnieniem jest całodobowa dostępność do rynku Forex, dzięki temu, że obejmuje on wszystkie strefy czasowe na całym świecie.

Kurs walutowy

Kurs walutowy stanowi cenę jednej waluty wyrażonej w innej walucie. Nazywamy go ceną wymienialności waluty np. euro w dolarach (EUR/USD).

Pierwsze co rzuci nam się w oczy to rozgraniczenie kursów walutowych na kurs kupna oraz kurs sprzedaży. Z tym nie ma większej filozofii, kursem kupna nazywa się kurs, po którym bank lub kantor kupuje walutę, a kurs sprzedaży, to analogicznie kurs, po którym bank lub kantor sprzedaje walutę.

Różnica kursu kupna wobec kursu sprzedaży daje nam nowe pojęcie – spread. Należy zapamiętać, że spread jest znacznie mniejeszy w przypadku handlu walutami wiodącymi (takimi jak dolar, euro, jen), a wyraźnie większy przy walutach o mniejszym zapotrzebowaniu.

Pary walutowe

Na rynku Forex wszystkie waluty zapisywane są w parach. Przykładowo wybierając euro i złotego dokonuje się kwotowania pary PLN/EUR lub EUR/PLN. Te zapisy się od siebie różnią!

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się bliżej parze walutowej EUR/PLN. Uwaga! W tak zapisanej parze walutowej EURO stanowi walutę bazową (ulegającą zmianie w kolejnych notowaniach), a ZŁOTY walutę kwotowaną.

Ten zapis informuje inwestora o tym, jaką liczbę jednostek waluty kwotowanej (w tym przykładzie złotych) należy zapłacić za jednostkę waluty bazowej (EURO).

Przykład:

Pan Nowak odwiedził kantor, w którym za 1 EURO należało zapłacić 4 zł 31 gr – wartość kursu sprzedaży EURO do złotego wynosi 4,31. Natomiast wartość kupna EURO do złotego wynosi około 4 zł 23 gr.

W przypadku, gdy para walutowa przyjmie postać PLN/EUR, wówczas złoty będzie walutą bazową (zmienną), a EURO walutą kwotowaną. Kursy kupna oraz sprzedaży PLN/EUR zmienią się.

Istnieje siedem głównych par walutowych, które odpowiadają za około 80% obrotów na rynku walutowy. Oczywiście każda zawiera w sobie dolara amerykańskiego:

 • Euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR/USD);
 • Funt brytyjski w relacji do dolara amerykańskiego (GBP/USD);
 • Dolar amerykański w relacji do jena japońskiego (USD/JPY);
 • Dolar amerykański w relacji do franka szwajcarskiego (USD/CHF);
 • Dolar amerykański w relacji do dolara kanadyjskiego (USD/CAD);
 • Dolar australijski w relacji do dolara amerykańskiego (AUD/USD);
 • Dolar nowozelandzki w relacji do dolara amerykańskiego (NZD/USD).

Główne pary walutowe charakteryzują się łatwą dostępnością, dużą płynnością na rynku oraz stosunkowo niewielkim spreadem.

Każda waluta na rynku Forex notowana jest w sposób bezpośredni, tzn. odnoszone są bezpośrednio do dolara, który jest jedną z najbardziej płynnych walut na świecie. Dodatkowo istnieje mnóstwo par walutowych np. EUR/PLN, które nie są notowane w odniesieniu do dolara. Takie zestawienia nazywamy parami krzyżowymi. W celu obliczenia kursu dla pary EUR/PLN niezbędne jest poznanie osobnych relacji złotego do dolara amerykańskiego (USD/PLN) oraz euro do dolara (USD/EUR).

W tabelach dostarczanych przez brokerów oraz banki narodowe występują kursy po kwotowaniach, więc nie musimy się zajmować ręcznym przeliczaniem obu walut na dolara. Mimo wszystko warto wiedzieć, w jaki sposób się to odbywa.

Przypadek 1. Dwa kursy walutowe Z do X oraz Z do Y, gdzie wspólną walutą jest waluta bazowa.

Przypadek 2. Dwa kursy walutowe X do Z oraz Y do Z, gdzie wspólną walutą jest waluta kwotowana.

Przypadek 3. Dwa kursy walutowe X do Z oraz Z do Y, gdzie wspólną walutą jest waluta kwotowana jednego i waluta bazowa drugiego kursu.

Najczęściej wymienianymi parami krzyżowymi są:

 • Euro w relacji do funta brytyjskiego (EUR/GBP);
 • Euro w relacji do jena japońskiego (EUR/JPY);
 • Euro w relacji do dolara kanadyjskiego (EUR/CAD);
 • Dolar australijski w relacji do jena japońskiego (AUD/JPY).

Inwestycyjnyporadnik.pl – zawsze w prosty sposób po świecie finansów!

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *