Czynniki wpływające na kursy walut

Poprzedni wpis edukacyjny dotyczył rynku walutowego, w którym opisałem, jak działa rynek Forex, scharakteryzowałem ogólne pojęcie waluty oraz przedstawiłem sposoby wyliczania par walutowych. Dzisiaj chciałbym się skupić nad czynnikami wpływającymi na wahania kursów walutowych.

To zrozumiałe, że kurs waluty danego państwa jest zależny od różnego rodzaju czynników. W skrócie można powiedzieć, że kurs waluty oddaje siłę gospodarki państwa.

Ponadto, na wahania kursu wpływa mnóstwo czynników trudnych do zakwalifikowania oraz przewidzenia – przykładem tego typu sytuacji mogą być katastrofy naturalne czy praktyki inwestycyjne o charakterze spekulacyjnym, które w znacznym stopniu zniekształcają zmiany kursu i oddalają od fundamentalnych czynników.

Czynniki ekonomiczne

Do fundamentalnych czynników ekonomicznych, mających największy wpływ ma kształtowanie się kursów walutowych, należą:

 • Zmiany wzrostu gospodarczego;
 • Inflacja;
 • Stopy procentowe;
 • Poziom bezrobocia.

Wpływ wzrostu gospodarczego

Analizując wpływ wzrostu gospodarczego na kurs walutowy można zauważyć, że wraz ze wzrostem PKB następuje umocnienie waluty krajowej (spadek kursu sprzedaży walut obcych i wzrost kursu sprzedaży waluty krajowej). Dodatkowo, szybszy wzrost gospodarczy zachęca inwestorów zagranicznych do inwestowania, co w znacznym stopniu umacnia walutę poprzez zwiększenie popytu spekulacyjnego. W przeciwnym przypadku, podczas trwającej recesji gospodarczej, inwestorzy zagraniczni zniechęcają się do aktywów oferowanych przez państwo (np. obligacji), co z kolei wpływa negatywnie na kurs.

Wpływ inflacji

Utrzymująca się inflacja może wpłynąć na spadek wartości waluty krajowej (deprecjacja). Wzrost cen towarów i usług wiąże się ze spadkiem atrakcyjności na rynku eksportowym. Dzieje się to w przypadku, gdy tempo wzrostu cen w danym kraju jest szybsze niż w innych krajach. Zmniejszy się popyt na towary i usługi krajowe, jednocześnie osłabiając kurs waluty.

Wpływ stóp procentowych

Na wysokość stóp procentowych bezpośrednie przełożenie ma polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny i podejmowane przez niego decyzje. W tym wypadku wzrost stóp procentowych skutkuje aprecjacją (wzrostem wartości) waluty krajowej. Efektem podniesienia stóp procentowych jest rosnąca atrakcyjność rynku dla zagranicznego kapitału – zwiększa się popyt na daną walutę, co przekłada się na wzrost jej kursu.

Wpływ poziomu bezrobocia

Stopa bezrobocia, to najprościej ujmując wskaźnik obrazujący liczbę osób niezatrudnionych względem całkowitej liczby mieszkańców, wyrażany w procentach. Spadek stopy bezrobocia jest ewidentnym sygnałem zapowiadającym poprawę sytuacji gospodarczej w państwie oraz umocnienie się waluty krajowej.

Czynniki polityczne

Na kurs walutowy ogromny wpływ mają czynniki polityczne:

 • Zmiany systemowe;
 • Stopień stabilności politycznej;
 • Nastroje społeczne w odniesieniu do aktualnie panującego rządu;
 • Programy poszczególnych partii politycznych;
 • Wydarzenia losowe lub jednorazowe.

Doskonałym przykładem wydarzeń jednorazowych, należących do czynników politycznych, jest wypowiedź prezydenta USA w sprawie nałożenia karnego cła na Chiny. Wywołało to ogromne poruszenie oraz obawy wśród inwestorów na całym świecie, co bezpośrednio wpłynęło na kursy walut oraz notowania giełdowe.

Podobnie jak w przypadku PKB, niespokojna i niestabilna sytuacja polityczna w państwie wpływa na osłabienie waluty krajowej.

Czynniki instytucjonalne

Innym rodzajem czynników kształtujących kursy walut są czynniki instytucjonalne, czyli takie jak inwestycje państwa na rynku walutowym.

Czynniki psychologiczne

Istotną rolę w kształtowaniu kursów instrumentów finansowych na Forexie odgrywają czynniki psychologiczne. Niestety w żaden sposób nie da się zmierzyć i dokładnie opisać tej grupy czynników. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć działań ludzi, którzy w większości poddają się emocjom podczas handlu na Forexie. Dodatkowo, zniecierpliwieni inwestorzy podejmują masowo decyzje, które nie mają logicznego uzasadnienia, a jednak wpływają na kurs walutowy.

Inwestycyjnyporadnik.pl – zawsze w prosty sposób po świcie finansów!

 

Co o tym sądzisz?

Jedna myśl na temat “Czynniki wpływające na kursy walut

 • Listopad 21, 2018 o 11:48 am
  Permalink

  U mnie forex to dodatek do pracy, niemniej jednak źródłó,
  na którym zarabiam. 😉

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *