Podstawowe zasady inwestowania

Ogromna ilość osób żyje w przekonaniu, że w celu powiększenia swoich zasobów finansowych należy więcej i ciężej pracować. Niestety wydłużanie czasu pracy prowadzi do zmęczenia oraz zmniejszenia naszej wydajności. Chcąc ograniczyć wysiłek fizyczny, warto zainwestować posiadane oszczędności.

Rodzaje inwestycji

Istnieje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych.

Rodzaje inwestycji

Wybór konkretnego kierunku inwestowania zależy tylko i wyłącznie od naszej woli oraz posiadanych środków. W każdym przypadku kryteria wyboru rodzaju inwestycji są te same.

Zasady inwestowania

Podstawowym elementem, który jest brany pod uwagę podczas wyboru instrumentu inwestycyjnego, jest BEZPIECZEŃSTWO. Bezpieczeństwo oznacza ochronę naszych pieniędzy przed częściową lub całkowitą stratą. Statystycznie najbezpieczniejszymi instrumentami są lokaty bankowe ze stałym oprocentowaniem oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

W przypadku chęci zainwestowania w akcje na giełdzie, musimy liczyć się ze wzrostem RYZYKA, związanego z dużymi wahaniami kursów akcji. W inwestowaniu istnie złota zasada: im więcej chcemy zarobić tym większe jest ryzyko na utratę zainwestowanych środków.

Zysk a ryzyko

Kolejnym kryterium branym pod uwagę podczas inwestowania jest PŁYNNOŚĆ inwestycji. Płynność finansowa definiowana jest jako zdolność zmiany przedmiotu inwestycji (np. akcji) na gotówkę w krótkim czasie oraz po oczekiwanej cenie.

Dla przykładu, nieruchomości charakteryzują się niską płynnością, ponieważ ciężko znaleźć w krótkim czasie kupca, który zgodzi się odkupić mieszkanie po cenie wyższej od ceny zakupu – na taką operację jesteśmy zmuszeni czekać nawet do kilku lat. Natomiast, ogromną płynnością charakteryzuje się rynek walutowy, na którym dochodzi do dużej ilości transakcji o łącznej kwocie ponad 5 bilionów dolarów amerykańskich.

Na sam koniec zostawiłem najbardziej interesujące kryterium, czyli STOPĘ ZWROTU – procentową wartość, o jaką zostanie zmieniony zainwestowany kapitał po inwestycji.

Przykładowo, pan Kowalski zainwestował w styczniu 2018 roku 10 000 zł w akcje spółki XXX oraz przyjął strategię, że nie sprzeda akcji przed upłynięciem roku. W styczniu 2019 roku akcje spółki wzrosły o 10 %. Pan Kowalski po sprzedaniu akcji spółki XXX w styczniu 2019 roku miał na swoim rachunku 11 000 zł. Przed odprowadzeniem podatku stopa zwrotu wyniosła 10%. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%, więc należy go odliczyć od zarobionego 1000 zł. Po odliczeniu podatku Belki, ostateczny zysk z inwestycji to 810 zł, a to daje nam ostateczną stopę zwrotu wielkości 8,1%.

Zobacz też: Podstawowe błędy inwestorów

Ryzyko inwestycyjne

Na wielkość ryzyka inwestycyjnego ma wpływ bardzo dużo czynników niezależnych od inwestora:

  • Rozwój gospodarczy;
  • Inflacja;
  • Stopy procentowe;
  • Konflikty polityczne;
  • Katastrofy naturalne.

Rozwój gospodarczy oraz hossa na giełdzie niosą ze sobą większe stopy zwrotu, a ryzyko utraty kapitału jest dużo niższe, niż w przypadku recesji w gospodarce. Z kolei inflacja jest głównym czynnikiem przeszkadzającym w osiągnięciu zysków z inwestycji – w przypadku, gdy inflacja rośnie (wartość pieniądza spada) i przewyższa procentową wartość stopy zwrotu, wówczas może się okazać, iż mimo dodatniego salda na rachunku, realna wartość pieniądza będzie mniejsza.

Stopy procentowe również mają znaczący wpływ na opłacalność inwestycji. Podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wiąże się z korzystniejszym oprocentowaniem lokat bankowych.

Konflikty polityczne oraz katastrofy naturalne najczęściej przyczyniają się do osłabienia wzrostu gospodarczego oraz gwałtownego załamania na rynku.

Najskuteczniejszym sposobem zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego jest DYWERSYFIKACJA – lokowanie posiadanego kapitału w różnych instrumentach finansowych, niezależnych od siebie. W przypadku niepowodzenia jednej inwestycji, istnieje szansa, że kolejna inwestycja odrobi straty pierwszej.

Nie istnieje nadzwyczajna recepta na udaną inwestycję, jednakże własna edukacja oraz wnikliwa analiza rynku pozwalają podjąć dobrą decyzję.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *