Podatek od darowizny – ile muszę zapłacić?

Wyobraź sobie, że ktoś z bliskich Ci osób chce podarować Tobie sporą ilość gotówki, powiedzmy 10 tys. zł. Czy darczyńca może tak po prostu wręczyć Ci pieniądze i o wszystkim zapomnieć? Otóż w świetle prawa osoba przyjmująca darowiznę jest zobowiązana do zgłoszenia zaistniałej sytuacji w Urzędzie Skarbowym oraz opłacenia podatku.

Sama definicja darowizny określona została w Kodeksie cywilnym, a oznacza rodzaj umowy, której celem jest nieodpłatne „wzbogacenie” obdarowanego. Przechodząc do konkretów, podatek należy odprowadzić, gdy:

  • Miejsce przekazania darowizny znajduje się na terenie Polski;
  • Osoby zaangażowane proces przekazania darowizny (darczyńca, obdarowany) podlegają opodatkowaniu tym podatkiem;
  • Nie wykorzystuje się tzw. ulgi nielimitowanej oraz zwolnień z podatku;
  • Wysokość darowizny przekracza progi nie podlegające opodatkowaniu.

Wartość odprowadzanego podatku zależy od grupy podatkowej, w jakiej znajdują się osoby zawierające umowę. W poniższej tabeli scharakteryzowane są poszczególne grupy.

Stawki podatków od darowizn w zależności od grupy.

Na szczęście występują pewne progi, które umożliwiają zwolnienie z płacenia podatku o darowizny:

  • 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wielokrotnego otrzymania darowizny od jednej osoby należy zsumować wartość nabytych środków z ostatnich pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od całościowo obliczonego podatku potrąca się wartości podatków z poprzednich lat. Ewentualna nadwyżka podatkowa niestety nie podlega zwrotowi.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *