PKB – co to jest oraz co przedstawia w ujęciu gospodarczym?

Zagłębiając się w tematy związane z ekonomią bardzo często pojawia nam się pojecie PKB. Co to właściwie oznacza? Słyszymy w wiadomościach w telewizji, bądź w innych środkach masowego przekazu, że „PKB wzrosło w odniesieniu do ubiegłego roku – to z całą pewnością poprawi sytuację gospodarczą w naszym kraju”. Ale co to oznacza, co to jest to PKB? Otóż PKB z rozwinięcia skrótu jest to Krajowy Produkt Brutto. Pomyślisz sobie, ale mądry… rozwinął wszystkim znany skrót… Spokojnie już tłumaczę. PKB jest to swego rodzaju wskaźnik, w którym zlicza się wartości wszystkich produktów i usług „wytworzonych” w danym kraju. W celu prostszej wizualizacji poruszonego problemu przedstawiam bardzo popularny wzór matematyczny, często nazywany równaniem PKB:

Y = C + I + G + XN,

gdzie:

C – wydatki konsumpcyjne w danym państwie;

I – wydatki inwestycyjne w danym państwie;

G – państwowe zakupy towarów i usług;

NX – export netto danego kraju, czyli różnica całkowitego exportu (EX) oraz importu (IM).

Aktualną wartość PKB dostarcza Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej: http://stat.gov.pl/.

W celu zrozumienia w jaki sposób realizuje się poszczególne grupy (sumy powyższego równania) transakcyjne, należałoby przyjrzeć się bliżej schematowi obiegu zamkniętego, czyli drogi jaką pokonuje pieniądz w gospodarce kraju.

Rynek czynników produkcji to nic innego jak „miejsce”, w którym za pieniądze nabywa się lub wynajmuje ziemię, pracę, kapitał i przedsiębiorczość wykorzystywane w produkcji.

Rynek finansowy to kolejne „miejsce”, gdzie zawierają ze sobą transakcje ludzie chcący pożyczać pieniądze innym (oszczędzający) i ludzie chcący pożyczać pieniądze od innych (kredyto- i pożyczkobiorcy). Na tym rynku poziom popytu i podaży kredytów i pożyczek określa poziom stóp procentowych. Na temat stóp procentowych i ich wpływu na gospodarkę oraz rynków finansowych dowiecie się w kolejnych artykułach.

Rynek towarów i usług – platforma umożliwiająca ludziom oraz państwu zakup dóbr wytwarzanych przez firmy.

Generalizując, wzrost gospodarczy jest wtedy, gdy PKB rośnie z roku na rok.

Bardzo często spotykanym pojęciem jest PKB per capita.

Produkt krajowy brutto jest również wykorzystywany do międzynarodowych porównań poziomu gospodarczego różnych krajów. Aby zobrazować poziom zamożności (w przybliżeniu) różnych społeczeństw, dzieli się PKB przez liczbę mieszkańców:

PKB / liczba mieszkańców = PKB per capita.

UWAGA ! Nawet jeśli w kraju A wartość PKB per capita jest 2 razy większa niż w kraju B, nie oznacza to, że wszystkim obywatelom w kraju A żyję się lepiej (z powodu statystycznego wzrostu gospodarczego), niż w kraju B. Wskaźnik ten nie uwzględnia rozkładu dochodów na poszczególne grupy społeczne (bogaci – biedni) – jest to tylko i wyłącznie uśredniona wartość.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *